Tìm m để hàm số y= x^4+(m+3)x^2+4 có cực trị.

Câu hỏi:

Tìm m để hàm số y=x4+m+3x2+4 có cực trị.

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A
y=4x3+2m+3x=2x2x2+m+3
y=02x2x2+m+3=0x=02x2+m+3=0
, đặt gx=2x2+m+3
Để hàm số y=x4+m+3x2+4 có 1 cực trị thì gx=0 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép. Δgx04.2.m+30m3

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm m để hàm số y= x^4+(m+3)x^2+4 có cực trị. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button