Tìm m để đồ thị hàm số y = x^4 – (m – 1)x^2 + m có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác

Câu hỏi:

Tìm m để đồ thị hàm số (y = {x^4} – left( {m – 1} right){x^2} + m) có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác có diện tích bằng 1.

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án D

Phương pháp:

+) Tìm điều kiện để hàm số có 3 điểm cực trị.

+) Nhận xét tam giác tạo thành bởi 3 điểm cực trị là tam giác cân, tính diện tích tam giác cân đó.

Cách giải:

(y = {x^4} – left( {m – 1} right){x^2} + m Rightarrow y’ = 4{x^3} – 2left( {m – 1} right)x = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\{x^2} = frac{{m – 1}}{2}end{array} right.)

Để đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị thì (frac{{m – 1}}{2} > 0 Leftrightarrow m > 1). Khi đó, giả sử tọa độ ba điểm cực trị là (Aleft( {0;m} right),,,,Bleft( { – sqrt {frac{{m – 1}}{2}} ; – frac{{{m^2} – 6m + 1}}{4}} right),,,,Cleft( {sqrt {frac{{m – 1}}{2}} ; – frac{{{m^2} – 6m + 1}}{4}} right))

Dễ dàng chứng minh tam giác ABC cân tại A, gọi (Hleft( {0; – frac{{{m^2} – 6m + 1}}{4}} right)) là trung điểm của BC, khi đó:

({S_{ABC}} = frac{1}{2}AH.BC = frac{1}{2}.left| { – frac{{{m^2} – 6m + 1}}{4} – m} right|.2sqrt {frac{{m – 1}}{2}} = 1)

( Leftrightarrow left| {frac{{{m^2} – 2m + 1}}{4}} right|sqrt {frac{{m – 1}}{2}} = 1)

( Rightarrow {left( {m – 1} right)^2}.sqrt {m – 1} = 4sqrt 2 Leftrightarrow {left( {sqrt {m – 1} } right)^5} = {left( {sqrt 2 } right)^5})

( Leftrightarrow sqrt {m – 1} = sqrt 2 Leftrightarrow m – 1 = 2 Leftrightarrow m = 3)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm m để đồ thị hàm số y = x^4 – (m – 1)x^2 + m có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button