Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

Câu hỏi:

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: (ảnh 1)

Nhận xét:

Bạn đang xem: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Số bé = (tổng – hiệu) : 2

Cách 2: Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Xem lời giải


Trả lời:


– Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: 63 và 17

Số lớn là: (63 + 17) : 2 = 40

Số bé là: 40 – 17 = 23

– Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: 29 và 21

Số lớn là: (29 + 21) : 2 = 25

Số bé là: 25 – 21 = 4

– Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: 26 và 6

Số lớn là: (26 + 6) : 2 = 16

Số bé là: 16 – 6 = 10

– Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: 58 và 38

Số lớn là: (58 + 38) : 2 = 48

Số bé là: 48 – 38 = 10

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button