Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau 2000, -3011, -10.

Câu hỏi:

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau 2000, -3011, -10.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau 2000, -3011, -10.


Giá trị tuyệt đối của 2000 là : |2000| = 2000;

Giá trị tuyệt đối của – 3011 là |–3011| = 3011;

Giá trị tuyệt đối của –10 là |–10| = 10.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau 2000, -3011, -10. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button