Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y=(x+3)^2/x

Câu hỏi:

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y=(x+3)2x trên khoảng (0;+).

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn D
Ta có:
y=(x+3)2xy=2x(x+3)(x+3)2x2=x29x2
y=0x29=0x=±3
limx0+y=limx0+(x+3)2x=+y(3)=12limx+y=limx+(x+3)2x=+

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số y=(x+3)2x trên khoảng (0;+) là 12.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y=(x+3)^2/x của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button