Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a – 2 căn bậc hai ab + 3b – 2 căn bậc hai a + 1

Câu hỏi:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a - 2 căn bậc hai ab + 3b - 2 căn bậc hai a + 1 (ảnh 1)

Bạn đang xem: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a – 2 căn bậc hai ab + 3b – 2 căn bậc hai a + 1

Xem lời giải


Trả lời:


Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a - 2 căn bậc hai ab + 3b - 2 căn bậc hai a + 1 (ảnh 2)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a – 2 căn bậc hai ab + 3b – 2 căn bậc hai a + 1 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button