Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x + 3 căn bậc hai của (x – 2)/ x + 4 căn bậc hai của x – 2 + 1

Câu hỏi:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Media VietJack

Xem lời giải


Trả lời:


Media VietJack

Bạn đang xem: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x + 3 căn bậc hai của (x – 2)/ x + 4 căn bậc hai của x – 2 + 1

Vậy Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x + 3 căn bậc hai của (x – 2)/ x + 4 căn bậc hai của x – 2 + 1 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button