Tìm giá trị của a và b để đường thẳng ax – by = 4 đi qua 2 điểm A(4;3) và B(-6;7)

Câu hỏi:

Tìm giá trị của a và b để đường thẳng ax – by = 4 đi qua 2 điểm A(4;3) và B(-6;7)

Xem lời giải


Trả lời:


ax – by = 4 qua A (4;3); B(-6;7)

Bạn đang xem: Tìm giá trị của a và b để đường thẳng ax – by = 4 đi qua 2 điểm A(4;3) và B(-6;7)

Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm giá trị của a và b để đường thẳng ax – by = 4 đi qua 2 điểm A(4;3) và B(-6;7) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button