Tìm các cặp số nguyên x,y thỏa mãn x^3 – 6x^2 + 12x = y3 + 27

Câu hỏi:

Tìm các cặp số nguyên x,y thỏa mãn x3 – 6x2 + 12x = y3 + 27

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tìm các cặp số nguyên x,y thỏa mãn x^3 – 6x^2 + 12x = y3 + 27


Ta có  (x − 2)3 = x3 − 6x2 + 12x – 8 > x3 − 6x2 + 12x – 27 = y3

Ta có 6x2 − 12x + 27 > 0 với moi x

−6x2 + 12x – 27 < 0

y3 > x3

mà x y nguyên nên y3  nguyên y3 = (x − 1)3.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tìm các cặp số nguyên x,y thỏa mãn x^3 – 6x^2 + 12x = y3 + 27 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button