Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=x-5/x^2-x-6

Câu hỏi:

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=x5x2x6

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn D
Tập xác định của hàm số là D=2;3.
Ta có limx2y=limx2x5x2x6=limx2x5x+2x3=.
Vì limx2x5=7<0limx2x+2x3=0x+2x3>0,x<2.
Lại có limx2+y=limx2+x5x2x6=limx2+x5x+2x3=+.
Do
limx2+x5=7<0limx2+x+2x3=0x+2x3<0,x>2.limx3+y=limx3+x5x2x6=limx3+x5x+2x3=.limx3y=limx3x5x2x6=limx3x5x+2x3=+.x=2;  x=3
Nên là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=x-5/x^2-x-6 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button