tích phân 1/x^2+6x+9 bằng A. -1/x+3+C. B. -1/x-3+C

Câu hỏi:

1x2+6x+9dx bằng

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A.
1x2+6x+9dx=1x+32dx=1x+32dx

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Bạn đang xem: tích phân 1/x^2+6x+9 bằng A. -1/x+3+C. B. -1/x-3+C

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: tích phân 1/x^2+6x+9 bằng A. -1/x+3+C. B. -1/x-3+C của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button