Tích chất nào sau đây không phải đặc điểm của tia tử ngoại : A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh và làm phát quang một số chất. B. Làm ion hóa không khí. C. Trong suốt đối với thủy tinh ; nước.

Câu hỏi:

Tích chất nào sau đây không phải đặc điểm của tia tử ngoại :

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn C

Bạn đang xem: Tích chất nào sau đây không phải đặc điểm của tia tử ngoại : A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh và làm phát quang một số chất. B. Làm ion hóa không khí. C. Trong suốt đối với thủy tinh ; nước.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tích chất nào sau đây không phải đặc điểm của tia tử ngoại : A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh và làm phát quang một số chất. B. Làm ion hóa không khí. C. Trong suốt đối với thủy tinh ; nước. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button