Tia tử ngoại có tính chất nào sau đây : A. không làm đen kính ảnh. B. bị lệch trong điện trường và từ trường. C. kích thích sự phát quang của nhiều chất. D. truyền được qua giấy, vải, gỗ.

Câu hỏi:

Tia tử ngoại có tính chất nào sau đây :

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn C

Bạn đang xem: Tia tử ngoại có tính chất nào sau đây : A. không làm đen kính ảnh. B. bị lệch trong điện trường và từ trường. C. kích thích sự phát quang của nhiều chất. D. truyền được qua giấy, vải, gỗ.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tia tử ngoại có tính chất nào sau đây : A. không làm đen kính ảnh. B. bị lệch trong điện trường và từ trường. C. kích thích sự phát quang của nhiều chất. D. truyền được qua giấy, vải, gỗ. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button