Tia tử ngoại có : A. bước sóng > 0,76m không trông thấy. B. bước sóng < 0,01m và trông thấy. C. bước sóng < 0,4 m không trông thấy.

Câu hỏi:

Tia tử ngoại có :

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn C

Bạn đang xem: Tia tử ngoại có : A. bước sóng > 0,76m không trông thấy. B. bước sóng < 0,01m và trông thấy. C. bước sóng < 0,4 m không trông thấy.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tia tử ngoại có : A. bước sóng > 0,76m không trông thấy. B. bước sóng < 0,01m và trông thấy. C. bước sóng < 0,4 m không trông thấy. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button