Thực hiện phép chia rồi thử lại bằng phép nhân:

Câu hỏi:

Thực hiện phép chia rồi thử lại bằng phép nhân:

Thực hiện phép chia rồi thử lại bằng phép nhân: (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Thực hiện phép chia rồi thử lại bằng phép nhân:


8 272 : 8 = 1 034

Thử lại: 1 034 × 8 = 8 272

52 279 : 9 = 5 808 (dư 7)

Thử lại: 5 808 × 9 + 7 = 52 279

865 250 : 5 = 173 050

Thử lại: 173 050 × 5 = 865 250

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Thực hiện phép chia rồi thử lại bằng phép nhân: của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button