Thực hành sao lưu và phục hồi bảng banthuam của CSDL mymusic.

Câu hỏi:

Thực hành sao lưu và phục hồi bảng banthuam của CSDL mymusic.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Thực hành sao lưu và phục hồi bảng banthuam của CSDL mymusic.


-Thực hiện sao lưu theo các bước sau:

Bước 1: Mở HeidiSQL và kết nối với cơ sở dữ liệu muốn sao lưu. Để làm điều này, bạn có thể nhấp vào nút “New” trên thanh công cụ hoặc chọn “New Session” trong menu “File”.

Bước 2: Sau khi kết nối thành công, chọn cơ sở dữ liệu muốn sao lưu trong danh sách cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Chuột phải vào cơ sở dữ liệu và chọn “Export database” trong menu ngữ cảnh.

Bước 4: Trong cửa sổ “Export Database”, bạn có thể chọn các tùy chọn sao lưu dữ liệu, bao gồm:

Export to file: Chọn đường dẫn và tên file cho file sao lưu dữ liệu.

Format: Chọn định dạng file sao lưu dữ liệu, ví dụ như SQL, CSV, hoặc JSON.

Tables: Chọn các bảng muốn sao lưu hoặc chọn “Select All” để sao lưu tất cả các bảng.

Tùy chọn khác: Bạn cũng có thể chọn các tùy chọn khác như mã hóa dữ liệu, thực thi truy vấn trước/sau khi sao lưu, v.v.

Bước 5: Nhấp vào nút “Export” để bắt đầu quá trình sao lưu dữ liệu. Sau khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ có một file sao lưu dữ liệu theo định dạng đã chọn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Thực hành sao lưu và phục hồi bảng banthuam của CSDL mymusic. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button