Theo Truyền Thuyết Vua Seerram rất khâm phục và đã tặng thưởng cho nhà thông thái

Câu hỏi:

Theo Truyền Thuyết Vua Seerram rất khâm phục và đã tặng thưởng cho nhà thông thái Sêta vì đã sáng tạo ra cờ vua .Phần Thưởng Mà sêta mong muốn là tất cả các hạt lúa mì đặt trên bàn cờ vua kích thước 8×8 theo quy tắc sau : ô 1 đặt 1 hạt, ô 2 đặt 2 hạt, ô 3 đặt 4 hạt …, Tiếp tục theo quy luật: ô sau có số hạt gấp đôi ô trước cho tới khi đặt đến ô 64 trên bàn cờ vua. Em hãy lập trình nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương m, n và tính tổng số hạt lúa mì trên bàn cờ vua kích thước m×n nếu đặt các hạt lúa mì theo quy luật giống như Sêta.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Theo Truyền Thuyết Vua Seerram rất khâm phục và đã tặng thưởng cho nhà thông thái


#Py

m = int(input())

n = int(input())

print (2**(m*n)-1)

#cpp

#include using namespace std;

int main()

{ double sum = 0;

int m, n;

cin >> m >> n;

sum = pow(2,n*m) – 1;

cout << sum;

return 0; }

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Theo Truyền Thuyết Vua Seerram rất khâm phục và đã tặng thưởng cho nhà thông thái của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button