Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng về cách li địa lí? A. Cách li địa lí trực tiếp tạo ra các kiểu

Câu hỏi:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng về cách li địa lí?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng về cách li địa lí? A. Cách li địa lí trực tiếp tạo ra các kiểu


Đáp án đúng là: B

A – Sai. Cách li địa lí không phải là yếu tố trực tiếp tạo ra các kiểu gen thích nghi.

C – Sai. Cách li địa lí không tạo ra alen mới cho quần thể.

D – Sai. Cách li địa lí không phải là cách li sinh sản.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng về cách li địa lí? A. Cách li địa lí trực tiếp tạo ra các kiểu của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button