Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra F1 có một loại kiểu gen? A. Aa × aa. B. Aa × Aa. C. AA × Aa. D. aa × aa.

Câu hỏi:

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra F1 có một loại kiểu gen?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng là: D

Phép lai P

Số loại kiểu gen ở F1

Aa × aa

2 (Aa và aa)

Aa × Aa

3 (AA; Aa và aa)

AA × Aa

2 (AA và Aa)

aa × aa

1 (aa)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra F1 có một loại kiểu gen? A. Aa × aa. B. Aa × Aa. C. AA × Aa. D. aa × aa. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button