Theo em, cần có những biện pháp gì để thích ứng với các hiện tượng hạn mặn, thiếu nước, … do biến đổi khí hậu?

Câu hỏi:

Theo em, cần có những biện pháp gì để thích ứng với các hiện tượng hạn mặn, thiếu nước, … do biến đổi khí hậu?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Theo em, cần có những biện pháp gì để thích ứng với các hiện tượng hạn mặn, thiếu nước, … do biến đổi khí hậu?


Theo em, để thích ứng với các hiện tượng hạn mặn, thiếu nước, … do biến đổi khí hậu cần cơ cấu lại cây trồng theo lợi thế vùng miền.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Theo em, cần có những biện pháp gì để thích ứng với các hiện tượng hạn mặn, thiếu nước, … do biến đổi khí hậu? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button