Theo em, các yếu tố nào của khí hậu, thuỷ văn chịu tác động của biến đổi khí hậu.

Câu hỏi:

Theo em, các yếu tố nào của khí hậu, thuỷ văn chịu tác động của biến đổi khí hậu.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Theo em, các yếu tố nào của khí hậu, thuỷ văn chịu tác động của biến đổi khí hậu.


– Biến đổi khí hậu đã và đang tác động đến khí hậu, làm thay đổi các yếu tố: nhiệt độ, lượng mưa ở nước ta và gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

– Biến đổi khí hậu cũng tác động lớn đến thủy văn nước ta, đặc biệt là lưu lượng nước và chế độ nước sông.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Theo em, các yếu tố nào của khí hậu, thuỷ văn chịu tác động của biến đổi khí hậu. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button