Thể tích khối chóp tam giác có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc

Câu hỏi:

Thể tích khối chóp tam giác có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, biết (AB = a,,,AC = 2a,,,SB = 3a)

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Thể tích khối chóp tam giác có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc


Đáp án C

Phương pháp:

Thể tích khối chóp: (V = frac{1}{3}Sh)

Cách giải:

Thể tích khối chóp tam giác có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc  (ảnh 1)

Tam giác ABC vuông tại B ( Rightarrow BC = sqrt {A{C^2} – A{B^2}} = sqrt {{{left( {2a} right)}^2} – {a^2}} = asqrt 3 )

Diện tích tam giác ABC: ({S_{ABC}} = frac{1}{2}AB.BC = frac{1}{2}.a.asqrt 3 = frac{{{a^2}sqrt 3 }}{2})

Tam giác SAB vuông tại A ( Rightarrow SA = sqrt {S{B^2} – A{B^2}} = sqrt {{{left( {3a} right)}^2} – {a^2}} = 2sqrt 2 a)

Thể tích khối chóp: (V = frac{1}{3}{S_{ABC}}.SA = frac{1}{3}.frac{{{a^2}sqrt 3 }}{2}.2sqrt 2 a = V = frac{{{a^3}sqrt 6 }}{3})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Thể tích khối chóp tam giác có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button