Thể tích của khối tứ diện A’.ABC theo a bằng

Câu hỏi:

Cho lăng trụ tam giác ABC.ABCBB=a, góc giữa đường thẳng BB’ và ABC bằng 60°, tam giác ABC vuông tại C  và góc BAC^=60°. Hình chiếu vuông góc của điểm B’ lên (ABC) trùng với trọng tâm của ΔABC. Thể tích của khối tứ diện A.ABC theo a bằng

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn D
Media VietJack
Gọi G là trọng tâm ΔABC.
BGABC
 BGlà hình chiếu của BB’ lên (ABC).
BB,ABC^=BB,BG^=BGB^=60° (vì ΔBBG vuông tại G nên BGB^ nhọn).
BG=BB.sin60°=a32BG=BB.cos60°=a2
Gọi M là trung điểm AC.
BM=32BG=3a4
Lại có : tam giác ABC vuông tại C và góc BAC^=60°BC=AC.tan60°=AC.3.
ΔBCM vuông tại BC2+MC2=BM23AC2+AC24=9a216AC=3a1326.
BC=3a3926SΔABC=12BC.AC=9a23104
ABC//ABCdA,ABC=dB,ABC=BG=a32
.
Thể tích của khối tứ diện : A’.ABC: VA.ABC=13.BG.SΔABC=13.a32.9a23104=9a3208.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Thể tích của khối tứ diện A’.ABC theo a bằng của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button