Thể đồng hợp là A. các cá thể khác nhau phát triển từ cùng 1 hợp tử.

Câu hỏi:

Thể đồng hợp là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Thể đồng hợp là A. các cá thể khác nhau phát triển từ cùng 1 hợp tử. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button