Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

Câu hỏi:

Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?


Đáp án: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã? của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button