Tệp tin gồm có mấy phần Tệp tin gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng.

Câu hỏi:

Tệp tin gồm có mấy phần?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tệp tin gồm có mấy phần Tệp tin gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng.


Tệp tin gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tệp tin gồm có mấy phần Tệp tin gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button