Tập xác định của hàm số y = log2 (x^2 – 3x + 2) là: A. R [1; 2] B. (1; 2) C. [1; 2] D. R (1; 2)

Câu hỏi:

Tập xác định của hàm số (y = {log _2}left( {{x^2} – 3x + 2} right)) là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án A

Phương pháp:

Hàm số (y = {log _a}fleft( x right),left( {0 < a ne 1} right)) xác định ( Leftrightarrow fleft( x right) > 0)

Cách giải:

ĐKXĐ: ({x^2} – 3x + 2 > 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x > 2\x < 1end{array} right. Rightarrow ) TXĐ: (D = Rbackslash left[ {1;2} right])

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tập xác định của hàm số y = log2 (x^2 – 3x + 2) là: A. R [1; 2] B. (1; 2) C. [1; 2] D. R (1; 2) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button