Tập nghiệm của phương trình 9^x – 4.3^x + 3 = 0 là: A. {0; 1} B. {1; 3} C. {0; -1} D. {1; -3}

Câu hỏi:

Tập nghiệm của phương trình ({9^x} – {4.3^x} + 3 = 0) là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án A

Phương pháp:

Đặt ({3^x} = tleft( {t > 0} right))

Cách giải:

Đặt ({3^x} = tleft( {t > 0} right)), khi đó phương trình trở thành ({t^2} – 4t + 3 = 0 Leftright

Tập nghiệm của phương trình

arrow left[ begin{array}{l}t = 1\t = 3end{array} right. Rightarrow left[ begin{array}{l}{3^x} = 1 Leftrightarrow x = 0\{3^x} = 3 Leftrightarrow x = 1end{array} right.)

Vậy tập nghiệm của phương trình là (left{ {0;1} right})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tập nghiệm của phương trình 9^x – 4.3^x + 3 = 0 là: A. {0; 1} B. {1; 3} C. {0; -1} D. {1; -3} của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button