Tập nghiệm của phương trình 2^(x^2) = 4^x là: A. T = (1; 0) B. T = {1; 0; -1} C. x = log2 3

Câu hỏi:

Tập nghiệm của phương trình ({2^{{x^2}}} = {4^x}) là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án C

Phương pháp: ({a^{fleft( x right)}} = {a^{gleft( x right)}} Leftrightarrow fleft( x right) = gleft( x right))

Cách giải:

Ta có: ({2^{{x^2}}} = {4^x} Leftrightarrow {2^{{x^2}}} = {2^{{x^2}}} Leftrightarrow {x^2} = 2x Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\x = 2end{array} right.)

Tập nghiệm của phương trình là: (T = left{ {0;2} right})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tập nghiệm của phương trình 2^(x^2) = 4^x là: A. T = (1; 0) B. T = {1; 0; -1} C. x = log2 3 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button