Tập nghiệm của bất phương trình log3 (2x – 1) > 3 là A. (+5; + vô cùng) B. (14; + vô cùng)

Câu hỏi:

Tập nghiệm của bất phương trình ({log _3}left( {2x – 1} right) > 3) là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

({log _a}fleft( x right) > b Leftrightarrow left[ begin{array}{l}left{ begin{array}{l}a > 1\fleft( x right) >

{a^b}end{array} right.\left{ begin{array}{l}0 < a < 1\fleft( x right) < {a^b}end{array} right.end{array} right.)

Cách giải:

({log _3}left( {2x – 1} right) > 3 Leftrightarrow 2x – 1 > {3^3} Leftrightarrow 2x > 28 Leftrightarrow x > 14)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tập nghiệm của bất phương trình log3 (2x – 1) > 3 là A. (+5; + vô cùng) B. (14; + vô cùng) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button