Tập nghiệm của bất phương trình log1/3 x > -1 là A. T =(0; 3) B. T = (3; + vô cùng) C. T = (- vô cùng

Câu hỏi:

Tập nghiệm của bất phương trình ({log _{frac{1}{3}}}x > – 1)

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án A

Phương pháp:

({log _a}fleft( x right) > b Leftrightarrow left[ begin{array}{l}left{ begin{array}{l}a > 1\fleft( x right) > {a^b}end{array} right.\left{ begin{array}{l}0 < a < 1\0 < fleft( x right) < {a^b}end{array} right.end{array} right.)

Cách giải:

Ta có: ({log _{frac{1}{3}}}x > – 1 Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x > 0\x < {left( {frac{1}{3}} right)^{ - 1}}end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x > 0\x < 3end{array} right. Leftrightarrow 0 < x < 3)

Tập nghiệm của bất phương trình ({log _{frac{1}{3}}}x > – 1)(T = left( {0;3} right))

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tập nghiệm của bất phương trình log1/3 x > -1 là A. T =(0; 3) B. T = (3; + vô cùng) C. T = (- vô cùng của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button