Tạo chuong trình mới cho nhân vật bọ cánh cứng vừa di chuyển vừa sẽ đường như Hình 77 dưới đây.

Câu hỏi:

Tạo chuong trình mới cho nhân vật bọ cánh cứng vừa di chuyển vừa sẽ đường như Hình 77 dưới đây.
Media VietJack

Xem lời giải


Trả lời:


Trả lời:

Bạn đang xem: Tạo chuong trình mới cho nhân vật bọ cánh cứng vừa di chuyển vừa sẽ đường như Hình 77 dưới đây.

Bước 1. Nháy chuột chọn vào nhóm lệnh Media VietJack kéo thả lệnh Media VietJack vào vùng tạo chương trình

Bước 2. Nháy chuột vào biểu tượng Media VietJack để xuất hiện danh sách nhóm lệnh mở rộng.

Khi đó, nhóm lệnh Media VietJack sẽ được thêm vào khu vực nhóm lệnh.

Bước 3. Nháy chuột vào nhóm lệnh Media VietJack, kéo thả Media VietJack đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 1. Tiếp tục kéo thả lần lượt các lệnh Media VietJack đặt nói tiếp vào khối lệnh.

Bước 4. Nháy chuột vào nhóm lệnh Media VietJack, kéo thả lệnh Media VietJack đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 3. Thay đổi số bước di chuyển thành 60.

Bước 5. Kéo thả lệnh Media VietJack vào chương trình và thay đổi góc quay thành 90 độ.

Bước 6. Nháy chuột vào nhóm lệnh Media VietJack, kéo thả lệnh Media VietJack đặt nối tiếp sau lệnh bước 5. Thay đổi số bước di chuyển thành 60.

Bước 7. Kéo thả lệnh Media VietJack vào chương trình và thay đổi góc quay thành 90 độ.

Bước 8. Nháy chuột vào nhóm lệnh Media VietJack, kéo thả lệnh Media VietJack đặt nối tiếp sau lệnh bước 7. Thay đổi số bước di chuyển thành 60.

Bước 9. Kéo thả lệnh Media VietJack vào chương trình và thay đổi góc quay thành 90 độ.

Bước 10. Nháy chuột vào nhóm lệnh Media VietJack, kéo thả lệnh Media VietJack đặt nối tiếp sau lệnh bước 9. Thay đổi số bước di chuyển thành 60.

Bước 11. Kéo thả lệnh Media VietJack vào chương trình và thay đổi góc quay thành 90 độ.

Bước 12. Nháy chuột vào nhóm lệnh Media VietJack, kéo thả lệnh Media VietJack đặt nối tiếp sau lệnh bước 11. Thay đổi số bước di chuyển thành 60.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tạo chuong trình mới cho nhân vật bọ cánh cứng vừa di chuyển vừa sẽ đường như Hình 77 dưới đây. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button