Tạo chương trình “Điều khiển rô-bốt” như hình 66.

Câu hỏi:

Tạo chương trình “Điều khiển rô-bốt” như hình 66.
Media VietJack
Media VietJack

Xem lời giải


Trả lời:


Hướng dẫn

Bạn đang xem: Tạo chương trình “Điều khiển rô-bốt” như hình 66.

Bước 1. Mở phần mềm Scratch

Bước 2. Nháy chuột chọn vào nhóm lệnh Media VietJack kéo thả lệnh Media VietJack vào vùng tạo chương trình

Bước 3. Nháy chuột vào biểu tượng Media VietJack để xuất hiện danh sách nhóm lệnh mở rộng.

Khi đó, nhóm lệnh Media VietJack sẽ được thêm vào khu vực nhóm lệnh.

Bước 4. Nháy chuột vào nhóm lệnh Media VietJack, kéo thả Media VietJack đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 2. Tiếp tục kéo thả lần lượt các lệnh Media VietJack đặt nói tiếp vào khối lệnh.

Bước 5. Nháy chuột vào nhóm lệnh Media VietJack, kéo thả lệnh Media VietJack đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 4. Thay đổi số bước di chuyển thành 100 bằng cách sau:

Media VietJack

Bước 6. Tương tự bước 5, kéo thả lệnh Media VietJack vào chương trình và thay đổi góc quay thành 90 độ.

Bước 7. Nháy chuột vào nhóm lệnh Media VietJack, kéo thả lệnh Media VietJack đặt nối tiếp sau lệnh ở bước 6.

Bước 8. Lặp lại các bước 5, 6, 7 để tiếp tục đưa các lệnh vào vùng tạo chương trình

Bước 9. Nháy chuột vào nhóm lệnh Media VietJack, kéo thả lệnh Media VietJack đặt nối tiếp sau cuối cùng ở bước 8.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tạo chương trình “Điều khiển rô-bốt” như hình 66. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button