Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5A cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6T. Đường kính của dòng điện tròn đó là A. 20 cm. B. 26 cm. C. 10 cm. D. 22 cm.

Câu hỏi:

Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5A cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6T. Đường kính của dòng điện tròn đó là

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5A cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6T. Đường kính của dòng điện tròn đó là A. 20 cm. B. 26 cm. C. 10 cm. D. 22 cm.


Từ trường B = 2π.10-7.IR ð 31,4.10-6 = 2π.10-7.5R ð R = 10 cm → d = 2R = 20 cm ► A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5A cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6T. Đường kính của dòng điện tròn đó là A. 20 cm. B. 26 cm. C. 10 cm. D. 22 cm. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button