Tại sao không nói “Hai điểm thẳng hàng”? Hai điểm bất kì luôn luôn thẳng hàng (Luôn

Câu hỏi:

Tại sao không nói “Hai điểm thẳng hàng”?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tại sao không nói “Hai điểm thẳng hàng”? Hai điểm bất kì luôn luôn thẳng hàng (Luôn


Hai điểm bất kì luôn luôn thẳng hàng (Luôn tồn tại một đường thẳng đi qua hai điểm bất kì).

Do đó ta không xét tính thẳng hàng của hai điểm.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tại sao không nói “Hai điểm thẳng hàng”? Hai điểm bất kì luôn luôn thẳng hàng (Luôn của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button