Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm ở trong khoảng: A. từ 0 dB đến 13 dB. B. từ 0 dB đến 130 dB. C. từ 10 dB đến 100 dB. D. từ 0 dB đến 1000 dB.

Câu hỏi:

Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm ở trong khoảng:

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm ở trong khoảng: A. từ 0 dB đến 13 dB. B. từ 0 dB đến 130 dB. C. từ 10 dB đến 100 dB. D. từ 0 dB đến 1000 dB.


Đáp án đúng: B

Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm ở trong khoảng

từ 0 dB đến 130 dB.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm ở trong khoảng: A. từ 0 dB đến 13 dB. B. từ 0 dB đến 130 dB. C. từ 10 dB đến 100 dB. D. từ 0 dB đến 1000 dB. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button