Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào A. nhiệt độ mối hàn. B. độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn. C. độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại. D. nhiệt độ mối hàn và bản chất ha

Câu hỏi:

Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào A. nhiệt độ mối hàn. B. độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn. C. độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại. D. nhiệt độ mối hàn và bản chất ha


Đáp án đúng: C

ξ=αTT1T2

Suất nhiệt điện động phụ thuộc vào độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào A. nhiệt độ mối hàn. B. độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn. C. độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại. D. nhiệt độ mối hàn và bản chất ha của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button