Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng A. là hiện tượng đặc trưng của thủy tinh. B. chỉ xảy ra với chất rắn và lỏng. C. xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, khí. D. chỉ xảy ra với chất rắn.

Câu hỏi:

Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng A. là hiện tượng đặc trưng của thủy tinh. B. chỉ xảy ra với chất rắn và lỏng. C. xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, khí. D. chỉ xảy ra với chất rắn.


Đáp án đúng: C

Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, khí.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng A. là hiện tượng đặc trưng của thủy tinh. B. chỉ xảy ra với chất rắn và lỏng. C. xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, khí. D. chỉ xảy ra với chất rắn. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button