Sử dụng internet hoặc qua sách, báo, … em hãy tìm hiểu và cho biết một số tiêu

Câu hỏi:

Sử dụng internet hoặc qua sách, báo, … em hãy tìm hiểu và cho biết một số tiêu chuẩn về sản phẩm sạch trong chăn nuôi ở Việt Nam. Tiêu chuẩn nào đang được quan tâm nhiều nhất?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Sử dụng internet hoặc qua sách, báo, … em hãy tìm hiểu và cho biết một số tiêu


* Một số tiêu chuẩn về sản phẩm sạch trong chăn nuôi ở Việt Nam:

– GlobalGAP

– VietGAP

– USDA Organic

* Tiêu chuẩn đang được quan tâm nhất là VietGAP.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Sử dụng internet hoặc qua sách, báo, … em hãy tìm hiểu và cho biết một số tiêu của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button