Sóng ngang là sóng có phương dao động: A. Nằm ngang. B. Trùng với phương truyền sóng. C. Vuông góc với phương truyền sóng. D. Thẳng đứng.

Câu hỏi:

Sóng ngang là sóng có phương dao động:

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Sóng ngang là sóng có phương dao động: A. Nằm ngang. B. Trùng với phương truyền sóng. C. Vuông góc với phương truyền sóng. D. Thẳng đứng.


Đáp án đúng: C

Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Sóng ngang là sóng có phương dao động: A. Nằm ngang. B. Trùng với phương truyền sóng. C. Vuông góc với phương truyền sóng. D. Thẳng đứng. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button