Sóng ngang không truyền được ở môi trường A. chất khí và chất rắn. B. chất rắn và chất lỏng. C. chất khí. D. chất rắn.

Câu hỏi:

Sóng ngang không truyền được ở môi trường

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Sóng ngang không truyền được ở môi trường A. chất khí và chất rắn. B. chất rắn và chất lỏng. C. chất khí. D. chất rắn.


Đáp án đúng: C

Sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng không truyền được trong chất khí.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Sóng ngang không truyền được ở môi trường A. chất khí và chất rắn. B. chất rắn và chất lỏng. C. chất khí. D. chất rắn. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button