So sánh tốc độ của một số phản ứng Phản ứng sắt bị gỉ, đốt cháy cồn được minh hoạ ở các Hình 7.1 và 7.2. Quan sát các Hình 7.1 và 7.2, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Phản ứng sắt bị gỉ

Câu hỏi:

So sánh tốc độ của một số phản ứng

Phản ứng sắt bị gỉ, đốt cháy cồn được minh hoạ ở các Hình 7.1 và 7.2.

Bạn đang xem: So sánh tốc độ của một số phản ứng Phản ứng sắt bị gỉ, đốt cháy cồn được minh hoạ ở các Hình 7.1 và 7.2. Quan sát các Hình 7.1 và 7.2, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Phản ứng sắt bị gỉ

So sánh tốc độ của một số phản ứng Phản ứng sắt bị gỉ, đốt cháy cồn được minh hoạ ở các Hình 7.1 và 7.2.   Quan sát các Hình 7.1 và 7.2, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Phản ứng sắt bị gỉ xảy ra nhanh hơn hay chậm hơn phản ứng đốt cháy cồn? (ảnh 1)

Quan sát các Hình 7.1 và 7.2, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:

Phản ứng sắt bị gỉ xảy ra nhanh hơn hay chậm hơn phản ứng đốt cháy cồn?

Xem lời giải


Trả lời:


Phản ứng sắt bị gỉ xảy ra chậm hơn so với phản ứng đốt cháy cồn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: So sánh tốc độ của một số phản ứng Phản ứng sắt bị gỉ, đốt cháy cồn được minh hoạ ở các Hình 7.1 và 7.2. Quan sát các Hình 7.1 và 7.2, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Phản ứng sắt bị gỉ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button