So sánh: a) 2 và 7; b) -2 và -7; c) -4 và 2; d) -6 và 0

Câu hỏi:

So sánh:

a) 2 và 7;        b) -2 và -7;        c) -4 và 2;

Bạn đang xem: So sánh: a) 2 và 7; b) -2 và -7; c) -4 và 2; d) -6 và 0

d) -6 và 0;        e) 4 và -2;        g) 0 và 3.

Xem lời giải


Trả lời:


a) 2 < 7        b) -2 > -7        c) -4 < 2

d) -6 < 0        e) 4 > -2        g) 0 < 3

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: So sánh: a) 2 và 7; b) -2 và -7; c) -4 và 2; d) -6 và 0 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button