Số nghiệm thực của phương trình log 2( x+1 ) – 2 log 1/4 ( x-1) =3

Câu hỏi:

Số nghiệm thực của phương trình log2x+12log14x1=3 

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Số nghiệm thực của phương trình log 2( x+1 ) – 2 log 1/4 ( x-1) =3


Số nghiệm thực của phương trình log 2( x+1 ) - 2 log 1/4 ( x-1) =3 (ảnh 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Số nghiệm thực của phương trình log 2( x+1 ) – 2 log 1/4 ( x-1) =3 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button