Số nghiệm của phương trình f(2-x)-1=0

Câu hỏi:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như sau:
Media VietJack
Số nghiệm của phương trình f2x1=0 là:

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn B
Ứng với một giá trị của 2x sẽ có một giá trị nên số nghiệm của phương trình f2x1=0 cũng là số nghiệm của phương trình fx1=0.
Số nghiệm của phương trình fx1=0 là số giao điểm của đồ thị hàm số y=fx và đường thẳng y=1.
Dựa vào bảng biến thiên ta có: Phương trình fx1=0 có ba nghiệm phân biệt, vậy phương trình f2x1=0 có ba nghiệm phân biệt.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Số nghiệm của phương trình f(2-x)-1=0 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button