Số hạng nào chứa x với số mũ tự nhiên trong khai triển sau: a) (căn bậc bốn x + x )^10

Câu hỏi:

Số hạng nào chứa x với số mũ tự nhiên trong khai triển sau:

a) x4+x10

Bạn đang xem: Số hạng nào chứa x với số mũ tự nhiên trong khai triển sau: a) (căn bậc bốn x + x )^10

Xem lời giải


Trả lời:


a) x4+x10=k=010C10k.x4k.x10k

=k=010C10k.xk4.x10k=k=010C10k.xk4+10k=k=010C10k.x103k4

Để số hạng chứa x có số mũ tự nhiên thì 103k40k10

Và 0<103k410

kU4=0;4;8

Vậy số hạng chứa x với số mũ tự nhiên trong khai triển sau: C100x10,C104x7,C108x4

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Số hạng nào chứa x với số mũ tự nhiên trong khai triển sau: a) (căn bậc bốn x + x )^10 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button