Số giao điểm của đồ thị hàm số y=(x) và y=g(x) bằng số nghiệm của phương trình.

Câu hỏi:

Số giao điểm của đồ thị hàm số y=fxy=gx bằng số nghiệm của phương trình.

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Số giao điểm của đồ thị hàm số y=(x) và y=g(x) bằng số nghiệm của phương trình. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button