Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn

Câu hỏi:

Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Hai số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị.

Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 31

Bạn đang xem: Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn

Xem lời giải


Trả lời:


Bốn số lẻ liên tiếp, số lớn nhất là 31 là 31, 29, 27, 25.

Do đó ta viết B = {25, 27, 29, 31}.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button