Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp trong đó

Câu hỏi:

Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Hai số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị.

Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp trong đó số nhỏ nhất là 18

Bạn đang xem: Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp trong đó

Xem lời giải


Trả lời:


Số chẵn liền sau 18 là 20, số chẵn liền sau 20 là 22.

Do đó ba số chẵn liên tiếp trong đó 18 là số nhỏ nhất là 18, 20, 22.

Ta viết A = {18, 20, 22}.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp trong đó của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button