Số? a) 12 × 4 = × 12 106 × 3 = 3 × (17 × 5) × 2 = 17 × (5 × ) 86 × 2 × 5 = 86 × (2 × )

Câu hỏi:

Số?

a) 12 × 4 = ? × 12

Bạn đang xem: Số? a) 12 × 4 = × 12 106 × 3 = 3 × (17 × 5) × 2 = 17 × (5 × ) 86 × 2 × 5 = 86 × (2 × )

106 × 3 = 3 × ?

(17 × 5) × 2 = 17 × (5 × ?)

86 × 2 × 5 = 86 × (2 ×? )

Xem lời giải


Trả lời:


a)

12 × 4 = 4 × 12

106 × 3 = 3 × 106

(17 × 5) × 2 = 17 × (5 × 2)

86 × 2 × 5 = 86 × (2 × 5)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Số? a) 12 × 4 = × 12 106 × 3 = 3 × (17 × 5) × 2 = 17 × (5 × ) 86 × 2 × 5 = 86 × (2 × ) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button